A.J. Sap van Drenthe

(Amsterdam, 9 december 1835 - Amsterdam, 8 april 1919)

 

 

De kunstschilder Albertus Jacobus Sap stamde uit een Groningse veenkoloniale schippersfamilie die naar Amsterdam was verhuisd vanwege de handel, onder meer in hout, koren en wijn. Zij waren als schippers betrokken bij de Oostzeehandel. Na een opleiding als militair, waar hij moeite had met het autoritaire regime, was hij een aantal jaren dienaar van politie in Amsterdam. Onder de indruk gekomen van de sociale kwestie bezocht hij lezingen en discussiebijeenkomsten, waar ook Multatuli wel als spreker optrad.

 

Sap zette zich actief in voor de zogenaamde "heilige rechten van het volk" met name algemeen kiesrecht, als middel tot emancipatie van de arbeidersbeweging. Hij hoopte op een samenleving met gelijkwaardige verhoudingen tussen mannen en vrouwen en tussen werknemers en werkgevers. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was een enorme teleurstelling. Hij geloofde dat het ieders roeping was bij te dragen tot de ontwikkeling en beschaving op elk gebied, en dat men pas zo een nuttig deel van het geheel kon uitmaken. Hij was medeoprichter van de Vereniging Volksbroodbakkerijen in Amsterdam. 

 

Sap tekende en schilderde in romantisch-realistische stijl. Hij schilderde wel schepen op volle zee maar bij voorkeur landschappen en riviergezichten. Daarvoor maakte hij regelmatig reizen naar Groningen en Drenthe en over de rivieren tot ver in Duitsland toe. Hij schilderde tevens in Frankrijk. In juni 1882 was een tentoonstelling van zijn schilderijen in Amsterdam. Hij was minder gelukkig met de gevolgen van de toenemende industrialisatie in de stad. Hij werd vooral aangetrokken door pure en onbedorven landschappen. In september 1883 schilderde hij landschappen in Drenthe. In 1883 werd zijn "Gezicht op Schieven" opgenomen in de Drentsche Volksalmanak voor het jaar 1884.

 

Hij was bevriend met de Amsterdamse kunstenaars Frits Schiller (Rembrandtplein) en Albert Hahn (Watergraafsmeer). Hij had veel bewondering voor de winterlandschappen van Louis Apol van de Haagse School. Sap legde zich steeds meer toe op de romantische Drentse winterlandschappen. Als het had geregend zei hij wel: "Onze Lieve Heer heeft het gras weer een vernisje gegeven". Hij overleed door een val over een hekje na achteruitlopen in de tuin. Hij signeerde zijn schilderijen en tekeningen veelal met A.J. Sap van Drenthe. 

 

A.J. Sap van Drenthe, 'Kerkje met kerkgangers'

 

   

 A.J. Sap van Drenthe, 'Winterlandschap met toren en wandelaars bij brug'

 

A.J. Sap van Drenthe, 'Gezicht op 't IJ in Amsterdam bij damp en avondlucht'

  

 A.J. Sap van Drenthe, 'Riviergezicht met schaatsers'

  

 

 

   

A.J. Sap van Drenthe, 'Gezicht op Amsterdam buiten Weesperpoort'

 

  A.J. Sap van Drenthe, 'Boerenwetering van Amsterdam, Ruysdaelkade' 

 

A.J. Sap van Drenthe, 'Herder met kudde'

 

 A.J. Sap van Drenthe, 'Jagers in besneeuwd landschap'

 

A.J. Sap van Drenthe, 'Gracht in Amsterdam' (1884)

 

 

 A.J. Sap van Drenthe, 'Gezicht op Schieven'

Lith. Gebr. Braakensiek, Amsterdam, opgenomen in de

'Drentsche Volksalmanak' voor 1884

 

 A.J. Sap van Drenthe, 'Zuidlaardermarkt'

Drents Museum Assen

  

A.J. Sap van Drenthe, 'Winterlandschap met figuren op het ijs bij de molen'

 

A.J. Sap van Drenthe, 'Boschgezicht Bloemendaal'  

 

 A.J. Sap van Drenthe, 'Romantisch rivierlandschap met weg en personen'

  

A.J. Sap van Drenthe, 'Chasse aux canards dans les marais'

 

A.J. Sap van Drenthe, 'Figuren langs de vaart bij Zoetermeer'

 

A.J. Sap van Drenthe, 'Winters bosgezicht' 

 

A.J. Sap van Drenthe, 'Gezicht op Apeldoorn' (1902) 

 

A.J. Sap van Drenthe, 'Dorpsgezicht met figuren bij kerk'A.J. Sap van Drenthe, 'Dorpsgezicht met figuren bij kerk'  A.J. Sap van Drenthe, 'Dorpsgezicht met figuren bij de kerk'

A.J. Sap van Drenthe had een zoon genaamd Albertus Sap (1868-1959) 

die eveneens schilderijen en tekeningen maakte.

De zoon signeerde met A.J. Sap Jr. of A. Sap.

 

  A.J. Sap Jr., 1892, 'Gezicht op Amsterdam met schepen' 

  

 A.J. Sap Jr., 'Gezicht op de Lutherse of Koepelkerk in Amsterdam'

 

A. Sap, 'Tjakke Sap, predikant te Gouda'  (1919)  

 

A. Sap, Het huis aan het Sapmeer, 1945A. Sap, Het huis aan het Sapmeer, 1945 

A. Sap, 'Het huis aan het Sapmeer' (1945)